Bunkerolja

Vi levererar bunkerolja och utför annan bunkerservice åt fiskebåtar och handelsfartyg. Kontakta oss på 0455-269 00 för beställning och mer information.

2014-2015 566

Välkommen till din leverantör av bensin, diesel, eldningsolja, smörjmedel, Aspenbensin, kem, gasol och pellets i Blekinge