Urea 40%:

Är en urealösning för marint bruk. För att uppfylla de utsläppsnormer om steg för steg börjat tillämpas för fartyg med tunga dieselmotorer, byggs fartyg numera med eller eftermonteras med marina SCR-system (selektiv avgasrening) för att reducera nivån på utsläpp av kväveoxider (NOx). Dessa system kräver reduktionsmedel för reduktion av NOx-gaserna i form av en marin urealösning (40% ureakoncentration i avjoniserat vatten). Genom denna process omvandlas dessa giftiga gaser till ofarligt kväve och vatten.
Urea-lösning är en färglös vätska med svag karakteristisk lukt som är ofarlig för såväl människor som djur. Den är inte giftig, brinner inte och är icke-explosiv. Leverans sker normalt med tankbil eller i 1000 liters IBC-containers beroende på kundens önskemål.

Välkommen till din leverantör av bensin, diesel, eldningsolja, smörjmedel, Aspenbensin, kem, gasol och pellets i Blekinge