Industri

Banner_EoV_Industri

BUTIK-ikon   BULK-ikon

Smörjmedel från Texaco: 

  • Världsklass
  • Tillförlitliga
  • Sortiment för alla behov

206756 001

Maskiner och utrustning måste fungera problemfritt för att garantera hög produktivitet. Att välja rätt smörjmedel kan därför vara helt avgörande. Vi erbjuder ett brett sortiment av tillförlitliga smörjmedel som tillgodoser industrins varierande krav på prestanda. Smörjmedel från Texaco håller världsklass och uppfyller industrins behov.

shutterstock_327769826

Bränsle från Preem:

* Diesel
* Eldningsolja
* Bensin

Preem är Sveriges största raffinör med två anläggningar i Göteborg och Lysekil. Våra raffinaderier räknas till Europas modernaste och mest miljöeffektiva, med utsläpp som ligger långt under gällande miljökrav. Preems depåer utgör en naturlig fortsättning av raffinaderiernas verksamhet. Närmaste Preemdepå i sydöstra Sverige är belägen i Karlshamn.

Preem Lysekil 0009_mindre

69P2632_low

industri-banner

Välkommen till din leverantör av bensin, diesel, eldningsolja, smörjmedel, Aspenbensin, kem, gasol och pellets i Blekinge