Pellets, eldningsolja, motorolja och gasol

Banner_EoV_Villa-&-p#B8F976

Pellets

Miljövänlig värme – Neovas träpellets består enbart av trä. När vi tillverkar våra träpellets använder vi oss enbart av rent såg- och kutterspån från gran och fur, en biprodukt som kommer direkt från svenska sågverk och hyvlerier. Våra träpellets görs av råvaror från skogen som pressats samman till små, komprimerade stavar.

Miljövänlig värme från skogen - pellets från ANP!

När du eldar med pellets frigörs inte mer koldioxid än trädet använt under sin tillväxt. Pelletsvärme bidrar allstå inte till växthuseffekten genom ökade koldioxidutsläpp, utan ingår i det naturliga kretsloppet. Därför betalar du heller inte några miljöavgifter för pellets. – Ett bra val för framtiden.

Eldningsolja

Kärt barn har många namn… Villaolja, brännolja, eldningsolja 1, gasoil etc är några av de namn som finns på samma vara. Det enda du måste veta är om din tank/cistern är placerad i ett frostfritt utrymme eller inte. Svenskraffinerad eldningsolja med låg svavelhalt från Preem beställer du hos oss. Leveransen får du kort därefter med våra egna bilar och chaufförer.

BULK-ikon  FINANS-ikon

Motorolja

EoV_banner_Hitta-ratt-olja_768x230px

Gasol

PRÅ-453_EoV_Metaslider_GASOL-2000x600px

Välkommen till din leverantör av bensin, diesel, eldningsolja, smörjmedel, Aspenbensin, kem, gasol och pellets i Blekinge