Eldningsolja till villan

Vår vanligaste villaolja kallas för E10 och är lämplig för dig som har oljetanken inomhus. Vi har även en villaolja som är anpassad för kalla utrymmen, E32.

Preems villaoljor har goda förbränningsegenskaper, högt värmeinnehåll och en svavelhalt som är lägre än 0,05 %. Det innebär att svavelutsläppen vid eldningen blir lika låga som för vedeldning eller fastbränsle.

Vi sköter alla våra transporter med egna bilar – det gör att vi alltid har direktkontakt med dig som kund och kan ge dig snabba och trygga leveranser!

 160526_2000x600_3090

Välkommen till din leverantör av bensin, diesel, eldningsolja, smörjmedel, Aspenbensin, kem, gasol och pellets i Blekinge