AdBlue®

Är en högren urealösning som skall användas i motorfordon med selektiv katalytisk reduktion (SCR-teknik). AdBlue är nödvändig för avgasreningen på fordon med SCR-teknik, vilken omvandlar kväveoxiderna i avgaserna till ofarligt vatten och kväve. AdBlue tillverkas enligt en europeisk standard vid namn ISO/PAS 22241-1.

AdBlue består av en 32,5 %-ig karbamidlösning i avjoniserat vatten som görs enligt exakta specifikationer. Lösningen är helt ofarlig att hantera och förorenar inte heller miljön. Produkten är inte ett bränsle eller ett bränsletillskott.

Varunamnet AdBlue ägs och bevakas av VDA (German Association of the Automotive Industry). Endast den produkt som produceras enligt och uppfyller ovan nämnda standard får kallas eller märkas med namnet AdBlue.

Produkten är relativt harmlöst för djur och människor, den är varken giftig eller brandfarlig. AdBlue kristalliseras vid  temperaturer under -11°C, om vätskan fryser kan den tinas och användas igen. I de flesta nyare fordon sitter värmeslingor installerade kring AdBluetanken.  Man bör dock undvika förvaring vid höga  temperaturer eller i direkt solljus eftersom detta kan innebära att vätskan separerar, har vätskan separerat är den sedan oanvändbar.

För att kunna uppfylla Euro IV och V utsläppsgränser, erbjuder alla Europas stora lastbilstillverkare fordon som är utrustade med SCR. I de flesta tunga dieseldrivna fordon (lastbilar, linjebussar och turistbussar) som är inköpta efter oktober 2006 krävs en tillsats av AdBlue.
Produktinstruktioner:
Skyddas mot direkt solljus. Produkten får inte blandas med andra vätskor. Produktens hållbarhet är 1 år efter produktionsdatum. Förvara vätskan utom räckhåll för barn och djur. Varning:

  • Häll ej denna vätska i fordonets dieseltank
  • Eventuellt spill skall omedelbart tvättas bort
  • Vätskan är korrosiv, användning av fel utrustning vid påfyllning kan skada SCR tekniken.

Det är viktigt att se till att AdBlue är påfyllt. Om AdBlue-behållaren är tom kommer fordonets kontrollsystem att sänka motorns drivmoment för att därigenom hålla fordonets kväveoxidutsläpp under det föreskrivna gränsvärdet.

PRÅ-453_EoV_banner_AdBlue_768x230px

Hos oss kan du köpa AdBlue i flera olika emballage, vilket passar dig bäst?5lit AdBlue

adblue1000ladblue210ladblue20ladblue10l

Välkommen till din leverantör av bensin, diesel, eldningsolja, smörjmedel, Aspenbensin, kem, gasol och pellets i Blekinge