Pumputrustning

Elektrisk pumputrustning 230 Volt för IBC container

 

Elektrisk pumputrustning 230 Volt med mätare för IBC container

 

Välkommen till din leverantör av bensin, diesel, eldningsolja, smörjmedel, Aspenbensin, kem, gasol och pellets i Blekinge