Aspenbensin

Aspen alkylatbensin – bättre för människa, maskin och miljö.
Aspen_2-taktPic2t1CMYK_webanpassadAspen utvecklar, marknadsför och distribuerar drivmedel med unika fördelar, som minskar de negativa effekterna för människa, maskin och miljö.

Att använda Aspen alkylatbensin istället för vanlig bensin har många fördelar, inte minst för att du slipper mycket av oset, lukten och avgaserna med cancerframkallande ämnen när du går med din gräsklippare, motorsåg eller röjsåg.

Dessutom får du får en motor som alltid är lättstartad och du får en bensin som håller kvaliteten länge. Att miljön påverkas mindre av alkylat jämfört med vanlig bensin gör ju inte saken sämre. Motorn trivs också bättre med Aspen alkylatbensin, eftersom det blir mindre rök, lukt och sot.

Visste du att det är skillnad på bensin och bensin?
Vanlig bensin som du tankar på bensinstationen är ämnad för bilar. Den bensinen innehåller många farliga ämnen, bl a bensen som är bevisat cancerframkallande. Aspen alkylatbensin innehåller 99 % färre giftiga ämnen än vanlig bensin.

Rätt bensin till rätt maskin:
Till alla dina bensindrivna 2-taktsmotorer (t ex motorsåg och trimmer) ska du använda Aspen 2, som innehåller 2 % helsyntetisk olja. Till fyrtaktsmotorer, exempelvis gräsklipparen, ska du använda Aspen 4.

 

Välkommen till din leverantör av bensin, diesel, eldningsolja, smörjmedel, Aspenbensin, kem, gasol och pellets i Blekinge