Preem ACP Evolution Diesel

Preem lanserade sin Evolution Diesel i Sverige år 2011. Sedan dess har det förnybara innehållet i drivmedlet ökat från 22 procent till upp till 50 procent. Totalt beräknas detta bidragit till att minska utsläppen av växthusgaser med över 1,5 miljoner ton hittills. Preems målsättning är att fortsätta att successivt byta ut den fossila råvaran mot förnybar.

Alla dieselfordon kan köra på Preem Evolution Diesel, oavsett om det är en ny långtradare eller en 20 år gammal grävmaskin. Och har du en vanlig fossil diesel i tanken går det utmärkt att fylla på med Evolution Diesel. Det krävs inte heller något speciellt tillstånd från fordonstillverkarna. Alla motorgarantier gäller precis som vanligt och du behöver inte ändra några servicerutiner, eftersom det är en standarddiesel och uppfyller specifikationen för svensk miljöklass 1-diesel.

Bränslet är en unik svensk uppfinning och ett resultat av många års forskning och samarbete mellan energi- och skogsbolag. Råvaran är en restprodukt från massaindustrin: tallolja.

När du tankar Preem Evolution Diesel minskar du koldioxidutsläppen med upp till 46 procent. Det är möjligt eftersom Preem inte bara raffinerar och blandar fossil råvara med förnybar råvara. I den färdiga dieseln blandas dessutom 7 procent RME (rapsmetylester från rapsolja). Den förnybara andelen är alltså upp till 50 procent.

Läs mer om Preem ACP Evolution Diesel på Preems webbplats

EOV_banner_evo_415x290

ACP

Sedan 2006 har Preem haft additivet Active Cleaning Power (ACP) i sin diesel. ACP Diesel minskar både fordonets utsläpp och drivmedelsförbrukning.

ACP är en tillsats som fungerar som en liten städare som ser till att hålla motorn ren medan du kör. Och eftersom en ren motor, till skillnad från en smutsig, alltid presterar optimalt behåller den maximal motoreffekt, samtidigt som den drar mindre bränsle och släpper ut mindre avgaser.

Rena fakta, ACP Diesel:

  • Håller bränslesystemet rent medan du kör
  • Bibehåller motoreffekten
  • Motverkar rost i bränslesystemet
  • Minskar din bränsleförbrukning
  • Samma pris som vanlig diesel
  • Kan blandas med all annan diesel
  • Går snabbare att tanka eftersom den skummar mindre
  • Ger mjukare gång eftersom den har ett högre cetantal
  • Minskar utsläppen av hälsoskadliga ämnen i miljön

Se själv skillnaden:

ACP Diesel förhindrar att det bildas beläggningar i insprutningssystemet. På så sätt får motorn alltid rätt mängd diesel och du får alltid ut maximal effekt.

Vanlig_diesel_web ACP_diesel_web

Vanlig diesel till vänster och ACP diesel till höger

 

Välkommen till din leverantör av bensin, diesel, eldningsolja, smörjmedel, Aspenbensin, kem, gasol och pellets i Blekinge