SÅIFA-KORTET, dieselkortet för tung trafik!

Genom Energi & värmes samarbete med Preem, kan vi som partner erbjuda dig, SÅIFA-KORTET. Perfekt för dig som arbetar med tung trafik.

Du får tillgång till Preems rikstäckande dieselnät anpassat för den tunga yrkestrafiken, och ett bra dieselpris i förhållande till din årsförbrukning.

Med SÅIFA dieselkort kan du begränsa inköpen till bara diesel och drivmedelsrelaterade tillbehör, som olja och spolarvätska. Du kan också välja SÅIFA Allkort, om du även vill kunna betala för service och varor på Preems stationer.


Det här är SÅIFA.

* 185 SÅIFA-anläggningar
Ansökan:
Kontakta oss redan idag, för din ansökan om ditt SÅIFA-kort!
Vänligen
Energi & värme

Välkommen till din leverantör av bensin, diesel, eldningsolja, smörjmedel, Aspenbensin, kem, gasol och pellets i Blekinge