Världens bästa diesel?

Diesel med inblandning av RME, rapsmetylester, har funnits i Preems sortiment sedan 1993. RME framställs genom förestring av rapsolja, där glycerolen i rapsoljan byts ut mot metanol. Metanolen är av fossilt ursprung varav RME:s förnybara andel är 93 procent.

RME, rapsmetylester är en så kallad FAME; fettsyrametylestrar. FAME kan framställas av de flesta vegetabiliska och animaliska oljor och fetter till exempel rapsolja, solrosolja, sojaolja, palmolja, fiskolja. Även kasserad frityrolja kan användas som råvara.

På Preem använder vi bara FAME tillverkad från raps, RME och vår standard diesel innehåller 5 procent. För anpassade fordon tillhandahåller vi högre inblandningar och ren RME.

Gällande Europastandard för vanlig diesel tillåter inte högre inblandning än max 5 procent FAME. Vi driver frågan för att kunna öka andelen till 10 procent i all diesel. Det skulle minska de svenska koldioxidutsläppen med 1,2 miljoner ton och är tekniskt möjligt utan att motorerna skulle behövas ändras.

I ett samarbete med Perstorp tillverkas all Preems i Stenungsund utifrån svensk och europeisk raps. Perstorps anläggning tillverkar 100 000 ton RME men möjligheten finns att öka produktionen till 160 000 ton.

Vid odling av raps förbrukas gödsel, bekämpningsmedel och drivmedel till maskiner. Rapsoljan ska utvinnas och sen processas tillsammans med metanol till RME. Den förnybara andel i RME är 93 procent, då metanolen än så länge är fossil. Där emellan och för transporter ut till stationerna tillkommer transporter. I hela kedjan används energi och koldioxid släpps ut. Nettominskningen av koldioxid finns redovisat i Well to Wheel där RME kan jämföras med andra alternativ.

Välkommen till din leverantör av bensin, diesel, eldningsolja, smörjmedel, Aspenbensin, kem, gasol och pellets i Blekinge