Vattenkontroll

Regelbunden vattenkontroll i cistern:

Det finns många kronor att spara genom att regelbundet vattenkontrollera din dieselcistern. Lämpliga intervall kan vara en gång per vecka eller en gång per månad, lite beroende på cisternens placering och årstid.

Kontrollen är mycket enkel och görs genom pejling med vattenpasta eller genom provtagning ur cisternen. Även regelbundet fordonstankar bör kontrolleras regelbundet.

Vid pejling appliceras vattenpasta längst ner på en ”pejlsticka”. Om det finns vatten i cisternen blir pastan starkt färgad.

En liten tub kan rädda många dieselmotorer – och bäst av allt, den kostar dig inte en krona!

pagepic_vattenpasta

Vatten i tanken kan bli dyrt. Mycket dyrt.

Moderna dieselmotorer ställer höga krav på att bränslet är fritt från vatten och andra föroreningar. Förorenat bränsle kan sätta igen bränslefiltret och orsaka driftstörningar och skador på så väl bränslesystem som på motorn, vilket i sin tur kan innebära både inkomstbortfall och extra kostnader för dig.

Den diesel vi levererar till dig håller alltid högsta kvalitet och det är viktigt att du lagrar och hanterar den på rätt sätt för att den ska hålla kvaliteten. Kondens och andra yttre faktorer kan göra att det bildas vatten i din tank/cistern. Se därför till att kontrollera att de inte innehåller vatten, bottenrester eller slam.

Gör det enkelt själv!

Kontakta oss så skickar vi en tub vattenpasta och instruktioner till dig utan kostnad.

En liten broshyr om vattenpasta:

Som PDF, läs mer eller skriv ut!

Välkommen till din leverantör av bensin, diesel, eldningsolja, smörjmedel, Aspenbensin, kem, gasol och pellets i Blekinge