Personlig hygien

Sanelux Wipes
Sanelux Wipes

 

 

 

 

 

Vi säljer en impregnerad handrengöringsduk från Sanelux som är anpassad både för lätt och svår nedsmutsning. De rejält tilltagna dukarna (30 x 30 cm) är bekväma att använda när du inte har tillgång till vatten, t ex i verkstäder, tryckerier, garage och vid transporter etc. De tar snabbt bort olja, fett, tjära, färg etc och fungerar också om du vill göra rent verktyg eller ta bort fläckar på hårda underlag.

Ingredienserna är hudvänliga. En lufttät förpackning gör att dukarna håller sig fräscha länge och gör de också lätt att ta dem med. Dukarna är lätta att dra ut och enkla att dela tack vare den perforerade delningen.

Välkommen till din leverantör av bensin, diesel, eldningsolja, smörjmedel, Aspenbensin, kem, gasol och pellets i Blekinge