Hämtning av spillolja

Frågor & svar
12.05.15

Vad gäller för hämtning av spillolja?

  • Vattenhalten ska vara mindre än 10 %.
  • Sedimenthalten ska vara mindre än 2 %.
  • Avfallslämnaren måste garantera att inga artfrämmande ämnen så som PCB, glykol eller färgavfall förekommer i spilloljan
  • Minsta volym för hämtning är 2 st helfat/400 liter alternativt Cipax 1.000 liter

Vad kostar det?

Ingenting. Insamling och behandling av spilloljan är gratis för dig som kund, om du uppfyller kraven här ovanför. När du beställer tjänsten ingår även ett fat som vi ställer ut hos dig.

Hur beställer jag?

Fyll i ”Förfrågan” och skicka till e-postadressen längst ner på sidan, så tar vi kontakt med dig.

Hur lång tid tar det från beställning till att ni hämtar?

Det beror på var i landet hämtning ska ske, men alltid inom 15-20 arbetsdagar. Information erhålls vid bestöllning av hämtning.

Hur går själva hämtningen till?

När vi hämtar spillolja i fat finns två olika hämtningsalternativ, beroende på vilka resurser vi har i just din region och vad som går snabbast. Antingen suger vi ut spillolja från befintligt fat, eller så byter vi hela fatet. När vi hämtar spillolja från tank kommer vi ut med sugbil som suger ut spilloljan via slangar till tanken på vår bil.

Hur lång tid tar arbetet på plats?

Vårt arbete kan ta allt ifrån 30 minuter till 3 timmar. Det beror på hur mycket olja som ska hämtas och på hämtningsförhållanden, t.ex. om vår bil kan komma intill smidigt, om det är långt att dra faten eller slangen.

Blir det mycket spill i samband med hämtningen?

Nej, när vi är klara ska det inte synas att vi varit hos dig.

Behöver bilen som tömmer stå bredvid tanken när den sugs?

Nej, detfinns slang på bilen med olika räckvidd, däremot underlättar det alltid om vi kan köra så nära tanken som möjligt med bilen.

Är det något jag som kund ska förbereda?

Se till att ha fri väg till tank eller fat, så att en lastbil kan komma någorlunda nära. Dessutom ska det alltid finnas någon på plats när vi kommer, om chauffören har några frågor, och för att skriva på transportdokumentet för Farligt avfall.

Vad händer med spilloljan?

De största volymerna av spillolja går till regenerering, det innebär att den genomgår olika faser för att ta bort vatten och sediment. Slutprodukten blir en 95 % ren olja som används vid tillverkning av basolja.

Vilka typer av olja kan jag hälla i tanken/fatet?

Hel- och halvsyntetisk olja, samt alla slags mineraloljor.

Hur ska jag lagra oljan?

Du ska lagra oljan i godkänd tank, Cipax 1.000 liter eller ADR-godkänt fat.

Kan jag få ett nytt fat och vad kostar det i så fall?

Om du behöver fler än ett nytt fat så kostar det 50 kr/mån i hyra eller 325 kr att köpa.

Kan Sita hämta överallt?

Ja, vi kan hämta över hela landet antingen genom egna fordon eller via underentreprenörer.

Om jag vill ha hjälp med hämtning av annat material hur gör jag då? 

Du skriver detta på förfrågan som du skickar till oss.

Om jag vill veta vilken dag ni tömmer hur gör jag då?

Ange det på förfrågan du skickar till oss.

Kan Sita leverera spilloljetankar?

Vi har system för detta och kan leverera lösningar efter att ha inventerat dina behov. Gör en notering på förfrågan så kontaktar vi dig. Vårt system heter EcoSimplex och innefattar miljöskåp för farligt avfall som även kan utrustas med cisterner upp till 10 m3.

Välkommen till din leverantör av bensin, diesel, eldningsolja, smörjmedel, Aspenbensin, kem, gasol och pellets i Blekinge