Pellets

Träpellets av rent trä:
Scandbios träpellets består enbart av trä. De är tillverkade av rent såg- och kutterspån från gran och fur, som pressats samman till små, komprimerade stavar. Råvaran är en biprodukt som kommer direkt från svenska sågverk och hyvlerier.

ellets_pluggarea_pellets_2

Miljövänlig värme!
När du eldar med pellets frigörs inte mer koldioxid än trädet använt under sin tillväxt. Pelletsvärme bidrar alltså inte till växthuseffekten, utan den koldioxid som frigörs ingår i det naturliga kretsloppet. Därför betalar du heller inte några miljöavgifter för pellets. Det gör pellets till ett bra val för framtiden.

 

Välkommen till din leverantör av bensin, diesel, eldningsolja, smörjmedel, Aspenbensin, kem, gasol och pellets i Blekinge